نفیس 5

۱۳۹۹/۱۲/۱۷

ویژگی های پروژه

نوع پروفیل: بوتیا

نوع یراق: ACCADO

گالوانیزه: 1.25

توضیحات پروژه

آدرس: خیابان امام رضا علیه السلام

مدت زمان اجرا: 14 روز

نظر کارفرما پروژه

ارتباط سریع با ما

از طریق فرم زیر با گروه درب و پنجره نعمتی در ارتباط باشید. با ثبت فـرم زیــر کارشنــاســان ما در اسـرع وقـت با شما در تمـاس خواهند بود.